تبلیغات
*** وب سایت احکام شرعی ، مقدم شما مؤمنین را گرامی می دارد *** پاسخگویی به سوالات اعتقادی ، شرعی ، شبهات و مشاوره دینی خانواده توسط کارشناس محترم وب سایت جناب آقای محمد فتحیان حفظه الله احکام شرعی - سؤال 104: خورا كیهایی ك برای یك سا ل خریده و نگهداری شود اگر به سال خمسی برسد و همه آ ن مصرف نشود حكم خمسش چگونه است؟ / لباس قیامتی ك قبلا خریداری شده و خمس نداده ا لان باید خمسش را به نرخ روز بدهد؟

احکام شرعی

به وب سایت پاسخگویی به سوالات اعتقادی، شرعی و ردّ شبهات خوش آمدید

سؤال 104: خورا كیهایی ك برای یك سا ل خریده و نگهداری شود اگر به سال خمسی برسد و همه آ ن مصرف نشود حكم خمسش چگونه است؟ / لباس قیامتی ك قبلا خریداری شده و خمس نداده ا لان باید خمسش را به نرخ روز بدهد؟

س: خورا كیهایی ك برای یك سا ل خریده و نگهداری شود اگر به سال خمسی برسد و همه آ ن مصرف نشود حكم خمسش چگونه است؟ / لباس قیامتی ك قبلا خریداری شده و خمس نداده ا لان باید خمسش را به نرخ روز بدهد؟

 

ج: پاسخ سؤال اول: اگر مقدار خوراکیهایی که برای مصرف یکسال خریداری میشود به میزان شأن و عرف آن خانواده باشد، جزء موؤنه ی سال بوده و با فرارسیدن سال خمسی همچنان مورد استفاده قرار نگرفته باشد، خمس به آن تعلق نمیگیرد. (نظر همه مراجع نیز یکسان است.)

 

پاسخ سؤال دوم:اگر آن خلعت از پول مخمس خریداری شده باشد خیر نیازی به پرداخت خمس نیست، درغیر اینصورت بله باید خمس آنرا یکبار و به مبلغ روز پرداخت نمایند.

 [ یکشنبه 4 اسفند 1392 ] [ 12:17 ق.ظ ] [ کارشناس محترم وب سایت سرکارخانم نوروزی ] [ نظرات() ]

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار