تبلیغات
*** وب سایت احکام شرعی ، مقدم شما مؤمنین را گرامی می دارد *** پاسخگویی به سوالات اعتقادی ، شرعی ، شبهات و مشاوره دینی خانواده توسط کارشناس محترم وب سایت جناب آقای محمد فتحیان حفظه الله احکام شرعی - احکام حجاب و ازدواج مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر ، حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (مدظله)

احکام شرعی

به وب سایت پاسخگویی به سوالات اعتقادی، شرعی و ردّ شبهات خوش آمدید

احکام حجاب و ازدواج مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر ، حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (مدظله)

      

سوال : آیا می شود در هنگام خواستگاری به صورت و موهای دختری که قصد ازدواج با او را دارد نگاه کند؟

در مفروض سؤال نگاه کردن به دختری که قصد ازدواج با او را دارد جایز است.

 

سوال : آیا صحبت کردن دختر و پسر نامحرمی که نامزد شده ولی هنوز عقد نخوانده‌اند به جهت آشنائی با روحیات و اخلاق یکدیگر جایز است؟

در فرض مذکور برای حصول تفاهم اخلاقی و روحی و با اجازه و حضور والدین با رعایت موازین شرعی و بدون قصد تلذذ، و در حدّ معمول مانعی ندارد.

 

سوال : آیا می توانیم در برنامه های تلویزیون به سر و صورت زنانی که موی سر خود را نپوشانده‌اند نگاه کنیم؟

در صورتی که تصویر زنده نباشد و صرف عکس باشد اگر باعث تهییج شهوت نباشد، دیدن آن مانعی ندارد، ولی اگر صاحب عکس را بشناسد و از زنانی باشد که اگر او را از نشان دادن خود به نامحرم نهی کنند می‌پذیرد، بنابر احتیاط واجب جائز نیست.

 

سوال : نگاه کردن به عکس‌های نامحرم گناه است یا نه؟

نگاه‌کردن به عکس زن نامحرم که انسان او را می شناسد و از زنانی است که اگر او را از نشان دادن خود به نامحرم نهی کنند می پذیرد بنابر احتیاط جایز نیست.

 

سوال : آیا نگاه‌کردن بانوان به بدن برهنه مرد نامحرم جایز است؟

نگاه‌کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است، مگر به جاهایی که سیره متشرعه و متدینین بر پوشاندن آن نیست، مانند سر و صورت و گردن و دستها و ساق پاها، که نگاه‌کردن زن به این مواضع بدون قصد لذت و ترس وقوع در حرام جایز است.

 

سوال : حدود شرعی حجابی که بانوان باید مراعات نمایند چیست؟

زن باید موی و بدن خود را از نامحرم بپوشاند، اما پوشاندن صورت و دستها تا مچ واجب نیست مگر در صورتی که زن قصد نشان دادن داشته باشد و مرد هم به قصد لذت نظر می کند، و همچنین است بنابر احتیاط واجب در صورتی که می داند بیننده به قصد لذت نگاه می کند، هر چند زن قصد نشان دادن نداشته باشد.و پوشاندن سر و موی از پسر نابالغ واجب نیست مگر در صورتی که موجب هیجان شهوت آن پسر باشد که بنابر احتیاط واجب بپوشاند، و این حکم فی نفسه هست و اگر آرایش شده و زینت شده باشد چه در دست و چه در صورت لازم است بپوشاند.

 

سوال : آیا پوشاندن روی پا (انگشتان و محل مسح) بر زنان واجب است؟

پوشاندن روی پا مطلقا واجب است.

 

سوال : آیا عبور و مرور و در جائی که زنان بد حجاب رفت و آمد دارند و احیاناً نگاه انسان به آنها می افتد و همچنین صحبت کردن با زنان بد حجاب جهت خرید بعضی وسائل اشکال دارد؟

در صورتی که از زنانی باشند که نهی از منکر در آنان تأثیر ندارد، نظر به آنان بدون لذت جائز است و سخن گفتن ـ در حدّ معمول ـ با زنان نا محرم بدون شهوت و بدون ترس وقوع در حرام مانعی ندارد.

 

سوال : آیا دست دادن با زنان اهل کتاب بنابر فرض عدم ریبه و شهوت با توجه به اینکه دست ندادن به ایشان بی احترامی به حساب می آید جایز است؟

دست دادن با ایشان حرام است حتی بدون تلذذ و ریبه.

 

سوال : آیا نشستن در جایی که قبلا زن نامحرم نشسته قبل از سرد شدن جایز است؟

در مفروض سؤال مکروه است.

 

سوال : آیا سرمه کشیدن بانوان در بیرون از منزل جایز است؟

در صورتی که زینت محسوب شده و نامحرم ببیند جایز نیست.

 

سوال : آیا ازدواج با دختر باکره بدون اجازه پدر جایز بوده و عقد صحیح می باشد یا خیر؟

بنابر احتیاط واجب اذن ولی (پدر و جدّ پدری) در صحّت ازدواج باکره معتبر است.

 

سوال : آیا ازدواج دائم یا موقت با دختری که بکارتش زائل شده بدون اجازه پدر جایز است؟

اگر بکارتش به واسطه کاری غیر وطی زائل شده (مثل پریدن از بلندی) به منزله باکره بوده و بنابر احتیاط واجب اذن پدر یا جدّ پدری در صحت عقد لازم است، ولی اگر بکارت او در اثر ازدواج یا وطی به شبهه یا زنا زائل شده اذن ولی لازم نیست.

 

سوال : آیا ازدواج با زنانی که اهل کتاب نیستند جایز است؟

ازدواج با غیر اهل کتاب چه موقت و چه دائم حرام است و صحیح نمی باشد.

 

سوال : آیا مادر زن همیشه محرم است؟

مادر زن و مادر بزرگ او محرم می باشند حتی در صورتی که از آن زن جدا شود، چه با آن زن نزدیکی کرده چه نزدیکی نکرده باشد.

 

سوال : اگر مردی با زنی ازدواج (دائمی) کرده، آیا با دختر او محرم می شود و حکم این مسأله بعد از جدایی مرد با آن زن چیست؟

مادامی که آن زن در عقد آن مرد باشد ازدواج با دخترش بر آن مرد حرام می باشد، ولی در صورتی که با آن زن نزدیکی کرده باشد بعد از جدائی بین ایشان تا ابد با دختر آن زن محرم می‌شود ولی اگر با آن زن نزدیکی نکرده باشد بعد از جدائی دیگر با دختر او محرم نیست، و می‌تواند با دختر او ازدواج نماید.

 

سوال : اگر زنی را که در عده است عقد نماید، آیا فقط عقد باطل می شود یا آن دو بر یکدیگر حرام ابدی می شوند؟

ازدواج با زنی که در عده است حرام است و در صورتی که دخول نماید آن دو بر یکدیگر حرام ابدی می شوند ، و اما اگر دخول ننماید اگر هر دو جاهل به حکم یا موضوع باشند (جاهل به حکم باشد یعنی حکم شرعی مسأله را نداند و جاهل به موضوع باشد یعنی نداند که در عده است) عقد باطل است، و اگر یکی از آن دو چه مرد و چه زن عالم به حکم و موضوع باشند عقد باطل و حرام ابدی می شوند.

 

سوال : آیا ازدواج با اهل کتاب جایز است؟

ازدواج موقت با زنهای اهل کتاب یعنی یهود و نصاری مانعی ندارد و بنابر احتیاط مستحب ازدواج دائم با آنها ننمایند، البته در صورتی که این شخص قبلاً با زن مسلمانی ازدواج کرده باشد، صحت ازدواج دائم یا موقت با زنان اهل کتاب مشروط به اجازه زن مسلمان است.

 

سوال : آیا ازدواج دائم یا موقت با مخالفین مذهب جایز است؟

در صورت خوف گمراهی حرام است ، ولی در صورتی که خوف گمراهی در اعتقادات و مذهب نباشد، ازدواج با مخالفین (غیر شیعه دوازده امامی) که از نواصب ، غُلات و خوارج نباشند ، به طور موقت یا دائم با رعایت شرائط معتبر مکروه است.

      جهت مشاهده ادامه سوالات ، به ادامه مطلب مراجعه کنید .

سوال : آیا می شود از کسی که در عدّه طلاق است خواستگاری نمود؟

اگر در عدّه طلاق رجعی باشد جایز نیست ولی اگر در عده طلاق بائن باشد مانعی ندارد.

سوال : گر در عقد موقت فراموش کرده باشند که زمانی را تعیین و ذکر کنند آیا عقد موقت تبدیل به عقد دائم می شود یا خیر؟

در صورتی که فراموش کرده اند مقدار زمان عقد موقت را، در عقد ذکر کنند، عقد موقت باطل است و تبدیل به عقد دائم نمی شود.

سوال : اگر دو نفر عقد موقت بخوانند و مدت زمان آن را به گونه ای تعیین کنند که عادتاً از عمر ایشان بیشتر است مثلاً بگویند برای مدت 100 سال، آیا این عقد موقت صحیح است؟

بنابر احتیاط واجب نباید زمان عقد موقت بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد ، و صحت عقد موقت ، در فرض مذکور و تبدیل آن به عقد دائم محل اشکال است.

سوال : در بعض شهر ها رسم است که قبل از عقد دائمی به جهت آشنائی بیشتر و انجام مقدمات عقد مثل خرید و آزمایشات مربوطه و غیره بین زوجین عقد موقت می خوانند، در صورتی که قبل از تمام شدن عقد موقت، صیغه عقد دائم را بخوانند اشکالی دارد ؟

در فرض مذکور عقد دائم صحیح نمی باشد و قبل از اجراء صیغه عقد دائم باید زمان عقد موقت تمام شده یا شوهر زمان باقیمانده عقد موقّت را بر زن ببخشد.

سوال : گر عقد دائم را مبنی بر این خوانده اند که زن بکر باشد ولی بعد عقد بفهمند که بکر نبوده آیا می شود عقد را فسخ کرد؟

اگر شوهر در عقد دائم شرط کند که زن باکره باشد و یا عقد دائم را مبنی بر این شرط خوانده باشند و بعد از عقد معلوم شود و یا به اقرار زن یا بیّنه ثابت شود که بکارتش قبل از عقد در اثر نزدیکی از بین رفته است، در صورتی که قصد فسخ نموده است بنابر احتیاط واجب باید صیغه طلاق را هم جاری نماید و از مهر به مقدار تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره کسر می شود.

سوال : اگر یکی از زوجین در ضمن عقد ازدواج کار حرامی را (مثل عدم رعایت حجاب و پوشش اسلامی) شرط کند آیا عقد صحیح است؟

در فرض مذکور شرطی که نموده باطل است ولی عقد صحیح می باشد.

سوال : اگر زوجه در ضمن عقد بر شوهرش شرط کند که با وجود او زن دیگری اختیار نکند آیا شرط صحیح است؟

در فرض مذکور بنابر احتیاط واجب شرط صحیح نبوده و نمی توان به آن عمل کرد و در صورتی که زوج به شرط عمل نکند عقد صحیح است.

سوال : اگر زوجه در ضمن عقد بر شوهر خود شرط کند که او را به شهر دیگری نبرد آیا این شرط صحیح است؟

در فرض مذکور شرط صحیح بوده و شوهر باید به آن عمل نماید.

سوال : آیا زوجه می تواند در ضمن عقد بر شوهرش شرط کند که در صورت انجام بعضی کارها یا اتفاق افتادن بعضی امور مثل اعتیاد و حبس و سفر طولانی به مدت چندین سال وکالت داشته باشد که از طرف شوهرش خود را طلاق بدهد؟

در فرض مذکور شرط صحیح بوده و شوهر نمی تواند او را از وکالت عزل کند و در صورت اتفاق افتادن بعضی امور مذکوره زوجه می تواند از طرف شوهرش خود را طلاق بدهد و طلاق صحیح خواهد بود.

سوال : آیا سقط جنین جایز است؟

سقط جنین در صورتی که پدر و مادر یا یکی از آنها مسلمان باشند جایز نیست و بنابر احتیاط واجب از سقط جنینی که پدر و مادرش هر دو غیر مسلمان باشند باید اجتناب نمود.

سوال : نفقه زن که بر مرد واجب است شامل چه چیزهایی می شود؟

نفقه زوجه دائمه شامل غذا و لباس و منزل و مخارج معالجه و دوا و درمان و سایر ما یحتاج زن بر طبق آنچه متعارف است می شود.

سوال : اگر شوهر مخارج زن خود را ندهد آیا او می تواند بدون اجازه شوهر آن را از مال شوهر بردارد؟

زنی که خرج او بر شوهر است و شوهر خرج او را نمی دهد می تواند بعد از مطالبه و امتناع شوهر خرجی خود را بدون اذن از مال او بردارد، و بنابر احتیاط واجب (اگر ممکن باشد) از حاکم شرع برای برداشتن اذن بگیرد، و اگر نتواند از مال او بردارد و اجبار او هم به وسیله متصدّی امور حسبیه میسّر نباشد، چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.

سوال : آیا نفقه زوجه در فاصله بین عقد و عروسی واجب است؟

نفقه زوجه درمدت بین عقد و عروسی بر عهده شوهر نمی باشد.

سوال : آیا به زنی که بدون مجوّز شرعی شوهرش را ترک نموده نفقه تعلق می گیرد؟

اگر زوجه بدون مجوز شرعی از خانه شوهرش خارج شده و او را ترک نمود، نفقه او ساقط می شود، مگر اینکه به خانه بازگشته و توبه نماید که در این صورت مستحق نفقه خواهد گردید.

سوال : در چه صورتی زن، ناشزه به حساب آمده و نفقه او بر شوهر واجب نیست؟

اگر زن نسبت به شوهرش تمرد و سرکشی داشته و او را از حقوق شرعی اش منع کند نفقه اش بر شوهر واجب نیست.

سوال : آیا نفقه زنی که به ازدواج موقت مردی در آمده بر او واجب است؟

نفقه زوجه ای که به عقد موقت مردی در آمده است بر آن مرد واجب نمی باشد مگر اینکه در هنگام عقد موقت شرط نموده باشد که نفقه او را مرد بدهد یا اینکه در ضمن عقدی که لازم است (یعنی نمی شود آن را به هم زد مگر با رضایت طرفین یا داشتن حق فسخ، مثل صلح و اجاره) یا عقدی که جائز است (یعنی می توان آن را فسخ نموده و به هم زد مثل عقد شرکت، وکالت و مضاربه و ودیعه) مادامی که این عقد جائز ،باقی باشد، چنین شرطی نموده باشد.

سوال : آیا نفقه زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می برد بر شوهرش واجب می باشد؟

نفقه زنی که در عدّه طلاق رجعی است بر شوهرش واجب می باشد.

سوال : آیا نفقه اولاد بر والدین یا نفقه والدین بر اولاد واجب می باشد؟

نفقه اولاد بر والدین و همچنین والدین بر اولادشان در صورتی که غنی نبوده و قدرت بر کسب هم نداشته باشند و کسی هم مخارج ایشان را بر آنها بذل نکرده باشد، واجب است.

سوال : آیا زن می تواند بدون اذن شوهرش از خانه خارج شود؟

زن نباید بدون اذن شوهر خود از خانه خارج شود وگرنه ناشزه شمرده می شود.

سوال : آیا خدمت کردن زنان و اشتغال ایشان در خارج از منزل جایز است؟

کار کردن به خودی خود با رعایت موازین شرعى و عدم مزاحمت حق همسر و منع او مانعى ندارد.

سوال : حکم ماندن و توقف مرد و زن نامحرم در مکان خلوت چیست؟

ماندن زن و مرد نا محرم در مکان خلوتی که کسی دیگر (حتی بچه ممیز) در آن جا نیست، در صورت احتمال ارتکاب حرام جایز نیست.

سوال : اگر زن ادعا کند که یائسه است و لذا لازم نیست عدّه نگه دارد و می تواند شوهر کند، آیا گفته او مورد قبول است؟

اگر زن بگوید یائسه ام نباید گفته او را قبول کرد.

سوال : اگر زن بگوید شوهر ندارم، آیا قول او مورد قبول است و می شود با او ازدواج کرد؟

بله حرف او قبول می شود و در این فرض اگر انسان با او ازدواج کند و بعد شخصی بگوید آن زن شوهر داشته، چنانچه شرعاً گفته آن شخص ثابت نشود نباید حرف او را قبول کرد.

سوال : دختر و پسری می خواهند باهم محرم شوند و به این جهت قصد دارند صیغه خواهر و برادری بخوانند، آیا چنین صیغه ای وجود دارد؟ و کیفیت آن چگونه است؟

صیغه خواهر و برادری كه موجب محرمیّت باشد در اسلام نیست، و یكی از آثار عقد ازدواج چه موقت و چه دائم محرمیت بین زوج و زوجه است منتهی با شرایط آن كه یكی از این شرایط، بنابر احتیاط واجب، اذن پدر دختر است اگر دختر باكره باشد.

طبقه بندی: سوال و جواب های شرعی و فقهی، احکام اختصاصی بانوان، احکام ازدواج موقت، احکام ازدواج دائم، احکام پوشش و حجاب،
برچسب ها:احکام حجاب، ازدواج، احکام ازدواج، احکام ازدواج موقت، احکام عقد؛احکام عقد موفت، دیدن زنان نامحرم در تلویزیون، دیدن موی نامحرم در تلویزیون،
[ سه شنبه 29 مرداد 1392 ] [ 10:29 ب.ظ ] [ محمد فتحیان ] [ نظرات() ]

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار